Job Search Agent

Maak je eigen Job Search Agent aan door de onderstaande opties te gebruiken.
Geef je e-mailadres en de gewenste verzendperiode op. Zoekresultaten zullen vervolgens periodiek naar dit e-mailadres verzonden worden. Je kan in iedere ontvangen Search Agent e-mail deze via een speciale link weer deactiveren.