Intranet  >Inloggen  >Upload je CV  >Bel ons: 030-6019562  >  >
Jij doet waar je goed in bent

Vind bij Hunt IT de ideale match.

/_images_upload/_tn_2e930e5e7a867b84.jpg
Jij doet waar je goed in bent
wij ook!
Vind bij Hunt IT de ideale match.
/_images_upload/_tn_c43f9831bb435f42.jpg
Hunt IT helpt je het beste uit jezelf te halen
door te doen waar we goed in zijn.
/_images_upload/_tn_26782b6d071199b3.jpg
Bij ons heb je aan één woord genoeg.
/_images_upload/_tn_13445b3847e0cd3f.jpg
Duidelijkheid
bewuste keuzes en een
goed gevoel staan voorop.
/_images_upload/_tn_9e521c87cb6f8230.jpg
Het kan altijd beter dan goed
zo werkt Hunt IT.
/_images_upload/_tn_16cb4a226e8c5a36.jpg
Hunt IT helpt je het beste uit jezelf te halen
door te doen waar we goed in zijn.

Privacy Statement

Introductie

Deze Privacy Statement is van toepassing op het gebruik, beheer en beveiliging van (persoons) gegevens die worden verzameld en/of ingevuld op de website van Hunt IT B.V., verder te noemen Hunt IT.

De Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Hunt IT met betrekking tot deze website, het gebruik van cookies en de wijze waarop je jouw rechten ten aanzien van je Persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Hunt IT neemt je privacy serieus en zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt. Op deze pagina staat het privacy reglement (“Privacy Reglement”). We raden je aan dit Privacy Reglement aandachtig door te lezen. Hunt IT verzamelt de door jouw verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) en gebruikt deze om je te bemiddelen bij potentiële opdrachtgevers, zodat jouw gegevens kunnen worden gekoppeld aan één of meerdere vacatures (“Dienst”). Hunt IT is gevestigd in Nieuwegein en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30284283.

Websites van derden

Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van deze website, bijvoorbeeld via links, kunnen worden bezocht. Hunt IT draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw Persoonsgegevens door deze derden.

Contact

De verwerking van Persoonsgegevens geschiedt zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wet- en regelgeving.
Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de wijze waarop Hunt IT omgaat met Persoonsgegevens dan kun je contact met Hunt IT opnemen via avg@huntit.nl of per post:

Hunt IT B.V.
Postbus773
3430 AT NIEUWEGEIN

Voor zover je jezelf eerder hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven en je deze niet meer wilt ontvangen, kun je jezelf hiervoor eenvoudig afmelden door een e-mail te sturen aan info@Huntit.nl of jezelf uitschrijven door de unsubscribe mogelijkheid aan de onderzijde van de nieuwsbrieven.

VERWERKING VAN JE GEGEVENS

Door gebruik te maken van verschillende formulieren op de website van Hunt IT laat u bepaalde gegevens bij Hunt IT achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals uw CV, naam en e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elk invulformulier. Als u een formulier invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van 3 jaar. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt.

WAT DOEN WE VERDER MET JE GEGEVENS

Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door ons zelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website.

Om een relatie met je aan te kunnen gaan.
Als je interesse in ons toont of klant wilt worden bij Hunt IT, hebben wij van je persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld kunnen beoordelen of wij je als professional kunnen inschrijven en of wij je wel op de beste manier kunnen helpen.

Om de relatie met jou te onderhouden en opdrachten uit te voeren.
Als je een relatie bij ons bent willen wij je uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij jouw CV en persoonsgegevens. Wij gebruiken gegevens om contact met je te onderhouden, maken relevante notities en verrijken jouw profiel met kernwoorden ed. Dit doen wij onder meer voor de kwaliteitsbewaking en voor het verbeteren van selecties die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.
Om je goed van dienst te blijven zijn, werken wij aan de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening. Constant. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor CV's en persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je een open solliciatie doet, je gegevens naar ons stuurt via Social Media toepassingen of op een andere wijze contact met ons op neemt

Voor marketing doeleinden.
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe vacante functie of een uitbreiding van onze dienstverlening waarmee we je van dienst kunnen zijn.

Voor onze bedrijfsvoering.
Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze professionele relaties. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

Voor archiefdoeleinden.
Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Voor de optimalisatie van onze dienstverlening.
Voor de meting van webstatistieken verzamelt Hunt IT anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan Hunt IT haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens: jouwIP-adres, het adres van je internetprovider, de browser die je gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van je bezoek en welke pagina's je hebt bezocht. Hunt IT 

 

maakt gebruik van tijdelijke session cookies. Deze cookies worden alleen gebruikt ten behoeve van de loadbalancer en worden na afloop van het bezoek aan de website weer verwijderd. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. OTYS gebruikt IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of een BSN-nummer. OTYS verwerkt deze gegevens niet.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Uw gegevens worden door OTYS verwerkt. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij u daar toestemming voor gegeven heeft of OTYS hiertoe verplicht wordt door de wet.
BEVEILIGING
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. OTYS draagt, tezamen met subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via avg@otys.nl.

Hunt IT BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.