Privacy Statement AVG

Introductie

Deze Privacy Statement is van toepassing op het gebruik, beheer en beveiliging van (persoons) gegevens die worden verzameld en/of ingevuld op de website van Hunt IT B.V., verder te noemen Hunt IT.
Hier is beschreven de doeleinden van de gegevensverwerking door Hunt IT met betrekking tot deze website, het gebruik van cookies en de wijze waarop je jouw rechten ten aanzien van je Persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Hunt IT neemt je privacy serieus en zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt. Op deze pagina staat het privacy reglement (“Privacy Reglement”). We raden je aan dit Privacy Reglement aandachtig door te lezen. Hunt IT verzamelt de door jouw verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) en gebruikt deze om je te bemiddelen bij potentiële opdrachtgevers, zodat jouw gegevens kunnen worden gekoppeld aan één of meerdere vacatures (“Dienst”). Hunt IT is gevestigd in Nieuwegein en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30284283.

Websites van derden

Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van deze website, bijvoorbeeld via links, kunnen worden bezocht. Hunt IT draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw Persoonsgegevens door deze derden.

Verwerking van jouw gegevens

Door gebruik te maken van verschillende formulieren op de website van Hunt IT laat je bepaalde gegevens bij Hunt IT achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals je CV, naam en e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave of tonen duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elk invulformulier. Als je een formulier invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die jij ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van 3 jaar. Jouw gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt.

Wat doen we verder met je gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens voor verschillende eigen doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door ons zelf verzamelde, aanvullende, gegevens als hoe ben je bij ons terechtgekomen (als bijvoorbeeld via onze website of een vacaturebank).

Om een relatie met je aan te kunnen gaan.
Als je interesse in ons toont of klant wilt worden bij Hunt IT, hebben wij van je persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld kunnen beoordelen of wij je als professional kunnen inschrijven, of je al recent ingeschreven was en of wij je wel op de beste manier kunnen helpen.

Om de relatie met jou te onderhouden en opdrachten uit te voeren.
Als je bij ons bekend bent als professional willen wij je uiteraard op het juiste moment goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij jouw CV en persoonsgegevens. Wij gebruiken gegevens om contact met je te onderhouden, maken relevante notities en verrijken jouw profiel met kernwoorden ed. Dit doen wij onder meer voor de kwaliteitsbewaking en om onze matches met beschikbare vacatures te kunnen verbeteren zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.
Om je goed van dienst te blijven zijn, werken wij continu aan de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening. In voorkomende gevallen verwerken we je (update) CV's en persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je een open solliciatie doet, je gegevens naar ons stuurt via Social Media toepassingen of op een andere wijze contact met ons op neemt

Voor marketing doeleinden.
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden zodat we je kunnen informeren over een nieuwe vacante functie of een uitbreiding van onze dienstverlening waarmee we je van dienst kunnen zijn.

Voor onze bedrijfsvoering.
Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze professionele relaties. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

Voor archiefdoeleinden.
Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Voor de optimalisatie van onze dienstverlening.
Voor de meting van webstatistieken verzamelt Hunt IT anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan Hunt IT haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.
Het kan dan gaan om aan ons verstrekte of beschikbare gegevens als: jouw IP-adres, het adres van je internetprovider, de browser die je gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van je bezoek en welke pagina's je hebt bezocht.

Hunt IT maakt gebruik van tijdelijke session cookies. Deze cookies worden alleen gebruikt ten behoeve van de loadbalancer en worden na afloop van het bezoek aan de website weer verwijderd. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en dus geen persoonsgegevens. We gebruiken dus ook geen IP-adressen en cookies om je persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om je op websites van derden te identificeren. Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, dan kun je dit in uw browser instellen.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens en kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of een BSN-nummer. Hunt IT verwerkt deze bijzondere persoonsgegevens niet tenzij wij dit moeten doen op basis van wetgeving of als je ons de gegevens zelf verstrekt , of deze openbaar zijn en/of ons vraagt of toestemming geeft om de gegevens te verwerken. Is de informatie niet noodzakelijk voor onze dienstverlening dan zal deze ook niet worden verwerkt.

Gegevensverstrekking aan derden

Jouw gegevens worden door medewerkers van Hunt IT verwerkt en uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt tenzij je daar toestemming voor hebt gegeven of we hiertoe worden verplicht door geldende wetgeving.

Beveiliging en inzage van je gegevens

Hunt IT neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van - en ongeautoriseerde toegang tot- persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. Hunt IT draagt, tezamen met subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin jouw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat jouw gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Je kunt altijd inzage krijgen in de gegevens die Hunt IT over jou heeft opgeslagen en je gegevens zelf wijzigen door in te loggen op je persoonlijke pagina.
Heb je vragen over ons privacy-beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) jouw eigen persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen: Telefonisch (030-6019520) of per e-mail naar AVG@Huntit.nl . Jouw berichten worden vertrouwelijk behandeld. 

Contact

De verwerking van Persoonsgegevens geschiedt zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wet- en regelgeving.
Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de wijze waarop Hunt IT omgaat met Persoonsgegevens dan kun je contact met Hunt IT opnemen via AVG@huntit.nl of gebruik maken van het formulier Melden datalek wat op onze website is te vinden onder het menu "contact". Natuurlijk kun je ons ook bericht sturen per post:

Hunt IT B.V.
Postbus773
3430 AT NIEUWEGEIN

Voor zover je jezelf eerder hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven en je deze niet meer wilt ontvangen, kun je jezelf hiervoor eenvoudig afmelden door een e-mail te sturen aan avg@Huntit.nl of jezelf uitschrijven door de unsubscribe mogelijkheid aan de onderzijde van de nieuwsbrieven.

Referenties

Meer informatie?

Neem contact op

Contact

Heb je nog geen account?
Maak er dan direct één aan!

Inschrijven
Hunt IT BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.